Spoed

Mocht u onverhoopt te maken krijgen met een spoedgeval zoals een ongeval/trauma, nabloeding na tandextractie, of zeer hevige, acute tandpijn, dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze praktijk.

Het is ons streven dat patiënten met spoedeisende problemen altijd nog dezelfde dag in onze praktijk terecht kunnen.

Mocht u buiten onze normale openingstijden te maken krijgen met een spoedgeval, dan kunt u bellen naar onze praktijk. U krijgt dan de benodigde informatie over onze spoedgevallendienst in Den Bosch te horen.

Deze informatie is ook te vinden op www.tandartsenoss.nl of op www.mondzorgpoli.nl.