Wijziging doorgeven

Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden zoals adreswijziging of veranderde verzekeringsgegevens, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze aan ons door te geven. Dat kan aan de balie of telefonisch.