Wijziging doorgeven

Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals een adreswijziging of veranderde verzekeringsgegevens, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze aan ons door te geven. Dat kan telefonisch of middels een e-mail aan onze praktijk (info@cliteurtandartsen.nl)